Otakar Petříček - NEJASNO?

04.05.2016

Otakar Petříček je amatérský fotograf - autodidakt, samostatně se vzdělávající za pomoci dostupné literatury a vlastní tvůrčí praxe, často cestou pokusů a omylů. Začínal fotografovat legendární středoformátovou dvouokou zrcadlovkou Flexaret a po dlouhém období s kinofilmovým fotoaparátem se od začátku současného tisíciletí věnuje téměř výhradně digitální fotografii.

První kontakt s digitální technikou byl ryze pracovní a velmi prozaický. Možnosti digitální fotografie ho nicméně zaujaly natolik, že si brzy pořídil svůj vlastní digitální fotoaparát a začal fotografování věnovat velkou část svého volného času. S nástupem digitálních technologií a internetu přestal tvořit "do šuplíku" a začal své fotografie veřejně prezentovat na různých fotografických serverech. Digitální zpracování fotografií se snaží využívat v rozumných mezích, bez výrazného pozměnění fotografované scény. Pro své záběry vyhledává s oblibou nenápadné, obyčejné a všední, avšak přesto něčím zvláštní motivy v přírodě i v městském prostředí. Snaží se vlastním pohledem vidět a zachytit běžné věci, jevy i nálady okolo nás. Nalezená zátiší, život v ulicích a minimalistické pohledy ho zajímají nejvíce. Účastní se fotografických dílen a workshopů. Jeho snímky jsou zveřejněny v časopisech PhotoLife a Československá fotografie a v publikaci Věci kolem nás, vydané Svazem českých fotografů, jehož je od roku 2011 členem. Své práce dosud vystavoval v rámci následujících skupinových výstav:

- 33. Národní soutěž a výstava amatérské fotografie 2013 Svitavy
- 35. Národní soutěž a výstava amatérské fotografie 2015 Svitavy
- Členská výstava Portrét, Praha, 2013
- Členská výstava Děti a jejich svět, Praha, 2015

První autorská výstava Nejasno? představuje průřez dosavadní fotografickou tvorbou a záměrně si neklade za cíl vystavit fotografie, které se zalíbí na první pohled. Spíše mohou vyvolat otázku - proč takové fotografie vůbec vznikají, jaké stavy odráží a jaké pocity mají vyvolat. Odpověď nechť si najde divák sám...