Jiří Wackermann - zahlédání

01.04.2019

Jiří Wackermann, nar. 1955 v Roudnici n.L.,

studoval psychologii na Karlově universitě v Praze a věnoval se poté výzkumné činnosti v oborech psychofysiologie a neurofysiologie. Působil na vědeckovýzkumných institucích v Československu, Švýcarsku a Německu, kde od r. 1998 žije trvale.

Fotografické tvorbě se věnoval intensivně již v 70.letech, aby se k ní po delší odmlce s novým zaujetím vrátil. Pracuje nadále s mechanickými kamerami středního formátu a fotochemickými postupy klasické černobílé fotografie. Jeho cílem není technicky dokonalé zobrazení krásného či zajímavého objektu, nýbrž zachycení a sdílení momentů visuální fascinace, přicházení obrazu, jeho vyvstávání, zahlédání. Dvoufásový postup negativ–positiv je mu pak příležitostí k opětovnému setkávání se s obrazem ve stavu zrodu a jeho postupnému vypracovávánív procesu „činné kontemplace“.

Ve své tvorbě navazuje na východiska a podněty z formativních let – patrné jsou vlivy surrealismu a magického realismu – neupisuje se však žádnému „-ismu“, není vázán žádnou programovou posicí. Dopřává si volnost pohybu od prosté optické lyriky až po syrový informel. Své obrazy chápe jako „nálezy a zprávy z území mezi fakticitou a fantasií.“

Jiří Wackermann je členem Německého fotografického svazu (DVF), vystavuje však převážně samostatně. Své fotografické obrazy představil veřejnosti na výstavách v Německu, České republice a Brazílii. Jeho práce byly též presentovány na stránkách fotografických časopisů PhotoKlassik, Brennpunkt a Schwarzweiss.

Současná výstava podává průřez jeho tvorbou z období posledních sedmi let.

Ivana Beranová
kurátor
Viniční altán

Přehled výstav:

Individuální

ver|bild|licht. Espressobar Wilhelm Moltke, Freiburg i.Br., Německo, leden/únor 2013.

Nalezené obrazy / Images trouvées. Týnská literární kavárna, Praha, březen/květen 2013.

ver|bild|licht 2. Espressobar Wilhelm Moltke, Freiburg i.Br., Německo, říjen/listopad 2014.

im geheimnis. Chocolaterie–Café–Galerie Yilliy, Heidelberg, Německo, únor/březen 2015.

Návraty spatřeného. Kavárna a galerie Café Kampus, Praha, květen/červen 2015.

Contemplações. Centro Cultural Palace, Ribeirão Preto (SP), Brazílie, únor 2016.

Cesty k obrazu / Ways to image. Galerie "U Zlatého kohouta", Praha, květen 2016.

Vor dem Erwachen. Galerie "Unter der Treppe", ZENTRUM danziger50, Berlín, Německo, leden/březen 2017.

Neklid oka – Ze závratí. Antikvariát a galerie "Ztichlá klika", Praha, březen/duben 2017.

Zračení. Café Bartholomeus, Cheb, září/listopad 2017.

»es ist still...« Kurhaus Freiamt, Freiamt i.Schw., Německo, prosinec 2017/leden 2018.

Zwischenblicke. Roccafé, Denzlingen, Německo, listopad/prosinec 2018.

Společné

Begegnungen (spolu s Patricií de Cossío: grafika). Roccafé, Denzlingen, Německo, červenec/srpen 2016.

Jan Tichý – kresba / Jiří Wackermann – fotografie. Kavárna a galerie Café Kampus, Praha, květen/červenec 2018.

Skupinové

5+4 (kolektivní výstava s osmi dalšími výtvarníky). Galerie 4, Cheb, červen/červenec 2016.

 

Autor fotografií Ivan Prokop