Skupina DWAU - Petr Tošovský a Ivan Králík

06.06.2018

Výstava Skupiny DWAU je čtvrtou společnou výstavou Ivana Králíka a Petra Tošovského, dvou výtvarníků, které přes rozdíl generací a odlišný výtvarný projev spojuje produktivní přátelství. To je akcentované géniem loci Královských Vinohrad. Ten prosvítá během jejich četných setkání a hovorů, kdy vzájemně sdílí své umělecké i životní postoje. Setkávají se nejen v ateliéru, ale řečeno slovy Vladislava Vančury, také v přívětivém útvaru hostinském v Lucemburské ulici.

Ivan Králík, starší z dvojice, patří ke generaci šedesátých let, Po absolvo-vání výtvarné školy vyrůstal umělecky v inspirativním prostředí skupiny pardubických umělců a později ve víru Školy čistého humoru bez vtipu v Praze. V období umělecké zralosti si vytvořil osobitý styl založený na inteligenci citu a na intuitivním poznání blízkosti existence člověka a země. Jeho základním tvárným a významovým prvkem jsou kresba surrealistického původu a vytříbené plastické cítění čerpané z klasické fáze moderního sochařství. Na půdorysu svobodně vedené linie se poeticky zvedá nízký relief nebo se dramaticky vzdouvají tvary vysokých reliefů či trojrozměrných objektů, které korespondují s prožitkem dějů v živé i neživé přírodě.

Petr Tošovský kultivoval své přirozené výtvarné nadání a umělecké sklony nejprve v mistrovské škole uměleckého designu v Praze a později, po roce 2001, několikaletou spoluprací s galeriemi ve frankofonní části Kanady - v Quebecu a Montrealu. V jeho tvorbě lze pod zcela odlišným výtvarným řešením odhalit obdobné hlubší obsahové vrstvy jako v reliéfech Ivana Králíka - hledání paralely mezi životem člověka a bytím země jako součásti kosmu. To vyjadřuje strukturální malbou a často i velkým formátem obrazů. Hmatové cítění a jakoby tělesné prostoupení materie malby mu otevírá cestu k tomu, aby se autenticky ponořil do jakéhosi celistvého poznání zárodečných procesů v lidském životě a v existenci "synaptické" krajiny. Do rozlehlé struktury svých obrazů, která se stává základním pocitovým prostorem, umisťuje výtvarné znaky jako události výtvarného i literárního příběhu.

Výběr z výstav Králík:

1966 výstava s pardubickou skupinou umělců Slupsk, Polsko
1969 Výstava mladých 69, výstavní síň ÚLUV, Praha
1990 „Čeští výtvarníci” Krefeld, SRN
1998 Hotel Thermal, Karlovy vary
1998 Kláštěr Premonstrátů, Strahov
1999 Městská galerie, Vysoké Mýto
1999 Galerie „Svět”, Mladá Boleslav
2000 Výstava s Alenou Petříčkovou, Kotzting, SRN
2002 Výstava reliéfních obrazů, Tábor
2002 Galerie Audabiac, Francie
2003 „Zpověď” Národní zemědělské muzeum, Praha
2003 „Dušehrady” Atrium Žižkov, Praha
2003 Hudba ve výtvarném umění, Regionální muzeum, Kolín
2004 Eurodialog s německými autory, Atrium Žižkov
2006 Galerie Schwarzen meer, Bremen
2006 „Reliéfy - obrazy” galerie firmy Kapsch, Praha
2007 Cyklus hudby mezi obrazy, Lichtenštejnský palác, Praha
2008 Galerie Nora, NS, Praha
2011 My2, Petr Tošovský a Ivan Králík, galerie NSPU
2012 Nové družení na zámku Všeradice
2014 Expo Beijing, výstava po hlavičkou Capitol Museum of Beijing, ČLDR
2015 Skupina DWAU, galerie NS
2015 Z ateliérů Nového sdružení, Galerie Kruh, Ostrava
2017 Rabasova galerie, Rakovník, výstava členů NS
2017 Villa Pellé, Praha, výstava členů NS
2018 Nová síň, Praha, výstava členů NS
2018 Galerie Toyen, Petr Tošovský a Ivan Králík - skupina DWAU
2018 - galerie zámku Kladno, společná výstava NS
2018 Galerie ABF a Výstavní síň Antonína Navrátila - Posun v čase - společná výstava NS a Verein Berliner Kunstler

Výběr z výstav Tošovský:

2001-2005 – zastoupený v galeriích: Galerie Grand Allez, Quebec, Kanada Galerie Beauchamp et Beauchamp, Quebec Royal Art Gallery, Quebec, Kanada Royal And Associates Art Gallery, Quebec Bel Art Gallery, Quebec, Kanada Beauchamp Art Galerie, Bais St. Paul, Kanada
2005 Babylon, Česky Krumlov
2006 Muzeum uměleckých řemesel, Č. Krumlov
2009 Galerie „O patro výš”, Montreal, Kanada
2011 Galerie NSPU, Praha
2011 Muzeum památníku vojna, Příbram
2011 My2, Petr Tošovský a Ivan Králík, galerie NSPU
2013 Muzeum Dobromily Rettigové, výstava NS
2013 Lávka, Dům kultury, Neratovice
2014 Výstavní síň Antonína Navrátila, Praha
2014 Parlament ČR, společná výstava NS, Praha
2014 Expo Beijing, výstava po hlavičkou Capitol Museum of Beijing, ČLDR
2015 „Skupina DWAU” - Petr Tošovský a Ivan Králík, galerie NS
2015 Pont du Chateux - výstava členů NS, Francie
2015 Dívčí zloba - výstava členů NS, galerie NSPU
2016 „Z ateliérů Nového sdružení”, Galerie Dolní Brána Prachatice
2016 „Z ateliérů Nového sdružení”, galerie Kruh, Ostrava
2017 „Pověste je oba!” Petr Tošovský a Andrzej Cieslar, galerie NS
2017 Rabasova galerie, Rakovník, výstava členů NSPU
2017 Villa Pellé, výstava členů NS
2018 Nová síň Praha, výstava členů NS
2018 Galerie Toyen, Petr Tošovský a Ivan Králík - skupina DWAU
2018 - galerie zámku Kladno, společná výstava NS
2018 Galerie ABF a Výstavní síň Antonína Navrátila - Posun v čase - společná výstava NS a Verein Berliner Kunstler

-->Text úvodní řeči<--

Autorem fotografií je Ája Dvořáčková