Vlasta Handzelová a Jacinto Alves - IN-SIDE BY SIDE #1

20.10.2016

Vlasta Handzelová se narodila 6. 5. 1967 v Praze. Žije v Praze a v Jižních Čechách, nedaleko Jindřichova Hradce.

2002 - 2006 Ateliér ak. mal. Barbory Kyškové, kresba, malba
2000 - 2004 Ateliér ak. mal. Kamily Ženaté, semináře na téma Sebevyjádření pomocí výtvarných prostředků, (Aktivní imaginace jako metoda zkoumání struktury nevědomí a jeho obrazů)

Zájem o kresbu a malbu ji dovedl do Ateliéru ak. mal. Barbory Kyškové. Zájem o sebepoznání pak k ak. mal. Kamile Ženaté. Pokračovala samostudiem a volnou tvorbou. Věnuje se kresbě, malbě a keramice. Své pocity a fantazie převádí do barev a tvarů ve svých obrazech a objektech.

Realizované výstavy:

2002 - Kavárna Citadela, výstava kreseb
2016 - ZUŠ Orphenica, výstava ilustrací ke knize Bibinka objevuje svět
2016 - Café Alternatif, Rozhovory, výstava olejů
2016 - Galerie Ponorka, Krajiny příběhů, výstava ilustrací z knihy Bibinka objevuje svět, výstava olejomaleb

Jacinto Alves was born in Castelo Branco, Portugal, 1970, and began painting at a very early age.
"I used to spend so much time painting with my cousin Fernando Messias (aka Vertelli) that, without realising it, sometimes two days had passed and we were covered in paint with the same record having played over and over...
Eventually we decided to hold an exhibition and, after hours discussing endless ideas and, perhaps, playing another record or two, the paintings were finally on the wall...our first show!!!"
Since the 90's, Jacinto has had a number of well-received exhibitions in Portugal where he presented oil paintings, iron sculptures, carbon paper drawings and collage work. "
My art has always been expressed using new materials, especially those that I discovered on the streets." Three years ago, Jacinto moved to Czech Republic were he has been working with raw materials provided by nature to produce his original expressive paintings.

Jacinto Alves se narodil v roce 1970 v Portugalském Castelo Branco a malovat začal již v ranném věku.
„Trávil jsem tolik času malováním s bratrancem Fernandem (Fernando Messias aka Vertelli), že jsme se mnohdy probrali až za dva dny úplně od barvy a v pozadí hrála stejná gramofonová deska pořád dokola...“
„Časem jsme se rozhodli uspořádat výstavu. Po dlouhých hodinách diskuze o nekonečných detailech a pár dalších přehraných deskách, byly obrazy konečně na zdi... naše první výstava...!“
Během devadesátých let měl Jacinto několik úspěšných výstav v Portugalsku, na kterých představil své olejomalby, kovové sochy, kresby na karbonovém papíře a koláže.
„Mé umění vyjadřuji novými materiály, zejména těmi nalezenými v ulicích.“
Před třemi lety se Jacinto přestěhoval do Čech, kde pracuje se surovými, přírodním materiály. Ty jsou poté transformovány do expresivních maleb.

Výstavy v České republice:

2016:
Samorosti, Překroč svůj stín!, NoD
Walls of Prague, StellArt gallery